Tổ Xã hội được thành lập năm 1998, cho đến nay tổ có 14 cán bộ giáo viên, trong đó có 2 đồng chí trong BGH và 1 đồng chí trong BTV Đoàn trường. Từ năm 1998 đến năm 2015, tổ Xã hội ...