Tổ Toán-Lí-Tin (có tiền thân là Tổ KHTN) được thành lập ngay từ khi có quyết định thành lập Trường THPT Lương Sơn.