Tổ Sinh-Hóa-Công nghệ được thành lập năm 2015 (tiền thân là tổ Sinh-Hóa-Thể dục-Công nghệ).Tổ gồm có 11 đồng chí, môn Sinh: 3 đồng chí, môn Hóa: 4 đồng chí, môn Công nghệ: 3 đồng ...