Friday, 18/06/2021 - 10:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG SƠN

Thành viên tổ Khoa học xã hội

Tổ Xã hội được thành lập năm 1998, cho đến nay tổ có 14 cán bộ giáo viên, trong đó có 2 đồng chí trong BGH và 1 đồng chí trong BTV Đoàn trường. Từ năm 1998 đến năm 2015, tổ Xã hội gồm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ. Từ năm học 2015-2016, theo yêu cầu mới, bộ môn Ngoại ngữ tách ra để thành lập tổ khác.

Tổ Xã hội được thành lập năm 1998, cho đến nay tổ có 14 cán bộ giáo viên, trong đó có 2 đồng chí trong BGH và 1 đồng chí trong BTV Đoàn trường. Từ năm 1998 đến năm 2015, tổ Xã hội gồm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ. Từ năm học 2015-2016, theo yêu cầu mới, bộ môn Ngoại ngữ tách ra để thành lập tổ khác.

Các đồng chí trong tổ có tuổi đời và tuổi nghề khá đa dạng, đa số đều có kinh nghiệm nghề nghiệp vững vàng. Từ khi thành lập cho đến nay, tổ Xã hội đã đạt được nhiều thành tích trong công tác dạy và học, được công nhận là tổ lao động tiên tiến nhiều năm. Nhiều đồng chí được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh như môn Địa lí, Ngữ Văn….

Tiếp tục phát huy truyền thống, năm học 2016-2017 tổ Xã hội sẽ giữ vững danh hiệu đã đạt được trong những năm học vừa qua.

Danh sách thành viên

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

1

Nguyễn Tuấn Anh

18/6/1978

PHT

Ngữ Văn

2

Ngọc Thị Lâm

06/1/1962

PHT

Lịch Sử

3

Hà Thị Kim Liên

28/8/1985

TTCM

Địa lí

4

Nguyễn Thị Lành

19/4/1985

TPCM

Ngữ Văn

5

Nguyễn Thị Hồng Lương

08/1/1964

GV

Ngữ Văn

6

Dương Thị Hương Sen

29/1/1978

GV

Ngữ Văn

7

Đinh Thị Hồng

19/5/1969

GV

Ngữ Văn

8

Nguyễn Thị Thu Hằng

23/6/1983

GV

Ngữ Văn

9

Nguyễn Thị Hằng

05/5/1983

GV

Lịch Sử

10

Nguyễn Thị Hằng

20/9/1991

GV

Lịch Sử

11

Phạm Thị Quỳnh Liên

29/11/1981

GV

Lịch Sử

12

Đặng Thị Hạnh

04/4/1990

GV

GDCD

13

Trịnh Kim Cương

16/4/1976

GV

Địa lí

14

Phùng Thị Thu Thủy

15/7/1988

Nhân viên

Thư viện

 
Nguồn: thptluongson.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website