Friday, 18/06/2021 - 10:23|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG SƠN

Cách tách tên trong Excel

Tách tên trong Excel, áp dụng cho tất cả các phiên bản Excel

B1. Chọn ô dữ liệu chứa tên muốn tách.

B2. Chèn công thức sau vào ô muốn chứa kết quả ra:  =IF(ISERROR(FIND(" ",TRIM(B5),1)),"",RIGHT(TRIM(B5),LÊN(TRIM(B5)) -FIND("#",SUBSTITUTE(TRIM(B5)," ","#",LÊN(TRIM(B5))-LÊN(SUBSTITUTE(TRIM(B5)," ",""))))))

Trong đó, B5 là ô dữ liệu chứa tên.

B3. Xem kết quả.

* Kết quả chỉ tách tên, không tách được tên đệm hay không phân biệt được tên đệm.

* Có thể dùng kết quả để sắp xếp danh sách học sinh.


tham khảo

Nguồn: thptluongson.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website